Skip to main content
 

Wij zijn Platform-Scenography

 

Platform-Scenography

Platform-Scenography (P-S) is een zowel analoog als digitaal netwerk dat als doel heeft om de scenografie als een zelfstandige ontwerpdiscipline beter zichtbaar te maken. Zij wil letterlijk een platform bieden waar scenografen uit alle ontwerpdisciplines in het theater (licht, geluid, kostuum, video, ruimte, etc.) elkaar kunnen ontmoeten, werkervaring en expertise kunnen delen en hun denken kunnen scherpen.

Via ontmoetingen, kruisbestuivingen en confrontaties stimuleert P-S bovendien de zoektocht naar een specifieke taal. Een taal waarmee de actuele scenografische praktijk op meer adequate wijze benoemd, besproken en geanalyseerd kan worden dan tot nu toe het geval is. De tijdelijkheid van de voorstelling, de vluchtigheid van het medium heeft ook de taal nodig om te beklijven. In deze zoektocht brengt P-S scenografen en dramaturgen bij elkaar om juist door de uitwisseling de reflectie op scenografie te verdiepen. De dramaturgische blik kan iets bijdragen aan de scenografie, terwijl het scenografisch denken op haar beurt een verrijking kan zijn voor de dramaturgische praktijk.

Om de reflectie op scenografie nog verder te versterken, kijkt P-S bewust voorbij de muren van het theater om zo een verbinding tot stand te brengen met andere aan de scenografie verwante ontwerpdisciplines zoals (landschaps)architectuur, ontwerp publieke ruimte, mode en grafisch ontwerp. P-S gelooft dat deze disciplines elkaar een hoop te bieden hebben en wil de uitwisseling tussen deze disciplines ondersteunen en faciliteren. Het scenografisch denken overstijgt deze disciplinegrenzen en gaat wat ons betreft over het denken in en werken met tijdgebonden scenario’s, veranderingen, ontwikkelingen en processen.

Dagelijks bestuur

Anne Karin ten Bosch
Sigrid Merx

Redactieleden

Nienke Scholts, Sanne Leufkens,
Liesbeth Groot Nibbelink, Sigrid Merx, Joost van Wijmen,
Anne Karin ten Bosch, Ariane Trümper

 

Raad van toezicht

Bert Determann
Mirjam Grote Gansey
Francien van Westrenen

Platform-Scenography zoekt, creëert en vindt ruimte voor

de ontmoeting en het scenografische gesprek

Anne Karin ten Bosch

Artistieke leiding

Sigrid Merx

Artistieke leiding

Liesbeth Groot Nibbelink

Redactie

Joost van Wijmen

Redactie

Ariane Trümper

Redactie

Nienke Scholts

Redactie

Sanne Leufkens

Redactie

De adviescommissie vindt dat het onderzoek relevant is voor de profilering van de Nederlandse scenografie in het buitenland. Voorts laat ze zich positief uit over de expertise van de aanvrager en de betrokken partijen.

Stimuleringsfonds creatieve industrie over P-S’ deelname aan de PQ

De commissie verwacht dat het project een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen en profileren van het onderscheidend vermogen van de Nederlandse creatieve industrie.

Stimuleringsfonds creatieve industrie over PS’ plan voor de PQ

De commissie is van mening dat de aanpak gelaagd is en de thematiek doordacht en verwacht dat het project daardoor tot waardevolle uitkomsten zal leiden.

Stimuleringsfonds creatieve industrie over PS’ plan voor de PQ

Curatoren PQ2015

Ester van de Wiel
Iris Schutten
Sanne Danz
Sigrid Merx

Voorzitter curatoren
Anne Karin ten Bosch

Comité van aanbeveling

Mirjam Grote Gansey, Marc Warning
Maaike Bleeker, Carly Everaert, Herbert Janse

Communicatie

Guido Jansen
Eric de Ruijter
met dank aan Margreeth Eringa

Website

Noord voor Woord, Sandra van Noord
(redactie)

Tangerine Design, Maryam Afshar
(concept, ontwerp + development)

Deze website is mede mogelijk gemaakt dankzij de support van: