Skip to main content

Exposium Culture of Control
Live action research naar de werking van controle

Werkt controle? En hoe werkt deze, in de vormgeving en beleving ervan in de stad? Op 23 november a.s. organiseert Platform-Scenography, in samenwerking met Stroom Den Haag rondom deze vragen een ‘exposium’: expeditie, expositie en symposium ineen. Wij nodigen je uit voor een expeditie door de Internationale Zone in Den Haag om middels live action research iets van de dieper liggende veiligheidsmechanismes bloot te leggen en met elkaar te delen.

In de Internationale Zone zijn organisaties gevestigd als Europol, Joegoslavië Tribunaal en NATO, en binnenkort Eurojust en het ICC. Het is een gebied dat op vele manieren doordrongen is van controle technieken, beheersdrang en veiligheidsutopieën. Tegelijkertijd is het ook onderdeel van de stad. Wat betekent dat voor de stad, voor de stedelingen?

Tijdens het exposium wordt scenografisch denken, kijken en doen ingezet om de vormgeving van controle te ontmaskeren, te  ontwijken, te ontrafelen of juist te veroorzaken en te versterken. Wat doen en betekenen de hekken, palen, camera’s en portiers en wat blijft onzichtbaar? Welke scènes zijn naar eigen hand te zetten? En zijn wij daarbij een toeschouwer of juist acteur?

Het exposium bestaat uit een serie ontmoetingen, acties en korte presentaties waarbij alle deelnemers tegelijk beschouwer, publiek en onderzoeker zijn.  Het is tegelijkertijd een testcase van onze “training voor burgers” die het bewustzijn van controle activeert en het inzicht vergroot. Onze ambitie is niets minder dan een speler te worden in de veiligheidsindustrie.

We nodigen je graag uit om je ervaring, expertise of vakspecifieke blik met andere ontwerpers, scenografen, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en kunstenaars in te zetten om controle in de Internationale Zone in Den Haag zichtbaar, tastbaar en ervaarbaar te maken.

Het exposium vindt plaats op 23 november van 15:00 – 20:00, incl. een eenvoudige maaltijd. Je ontvangt nog bericht over de startlocatie. Er wordt voor een simpele maaltijd gezorgd. Heb je een smartphone? Neem deze mee. We raden je aan van tevoren het weerbericht te checken, je warm aan te kleden, makkelijk schoeisel aan te doen en genoeg drinken mee te nemen.

Reserveren is verplicht en kan via reserveren@stroom.nl

Exposium Culture of Control

Datum:

Tijd:

Locatie:

23/11/15

15:00 - 20:00

Stroom Den Haag, Den Haag,

Leave a Reply