Skip to main content

Woensdag 6 februari Aftrap PQ: SELF in Frascati met Scenografisch Gesprek

Julian Hetzel gebruikt scenografie als vraagstelling. Het ruimtelijk ontwerp is niet dienend aan een theater realiteit. De scenografie van de winkel zelf dwingt de kijker tot stellingname ten opzichte van de vraag die deze ruimte lijkt te stellen. Deze vraag, of schuld kan worden omgezet in kapitaal, is er één die ontregelt en bedreigt.”

Aldus de jury over SELF van Julian Hetzel (kijk hier voor het volledige juryrapport). Velen van jullie weten het al: dit jaar is de installatie annex pop-up shop SELF van Julian Hetzel de Nederlandse inzending van de PQ. Op initiatief van Platform-Scenography koos een jury SELF uit veel interessante voorstellen, observerend dat SELF scenografie inzet als vraagstelling. Wil je zelf zien welke vragen SELF dan stelt? Een voorproef is te zien in Frascati, en op 6 februari gaan we via gesproken columns en een Scenografisch Gesprek verder in op het werk.

De hele avond staat in het teken van de maakstrategie van het toe-eigenen van vormen en formats, om deze vervolgens ‘van binnenuit’ te bekritiseren. SELF eigent zich de vorm toe van ‘de winkel’ en daarmee ‘het kapitalisme’, om haar vervolgens kritisch te bevragen. Hoe vertaalt zich dat in scenografische keuzes?

SELF de pop-up shop is vanaf 18.30 te zien. Een gesprek over toe-eigeningsprincipes krijgt een eerste aftrap in de ‘Encounter’ sessie, om 19.00, met bijdragen van P-S leden Sigrid Merx en Liesbeth Groot Nibbelink, en Sodja Lotker (voormalig artistiek directeur van de PQ en als dramaturg bij werk van Julian Hetzel betrokken). Om 20.30 volgt de voorstelling SELF-Portrait en we sluiten de avond af met een SCENOGRAFISCH GESPREK. Wat dat inhoudt zoeken we graag samen met jou uit. De voertaal is Engels.

We willen graag in gesprek gaan over “appropriation”, “parasitism” en “hijacking capitalism” als design-principes, met in het bijzonder aandacht voor SELF. Scenografie is daarbij steeds het startpunt van gesprek. Wat is nou typerend voor de scenografie van deze pop-up shop? Welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt? En welke (ethische) vragen roept dat op? Wij stellen ons voor dat we rond een tafel zitten en dat de bijeenkomst een vorm heeft die past bij scenografie: aftasten, praten, schetsen, tekenen of luisteren – het mag allemaal. Iedereen geïnteresseerd in scenografie is van harte welkom. Zegt het voort!

We stellen het op prijs wanneer je je vooraf even aanmeldt, zodat we een beeld krijgen van het aantal mensen dat aanschuift. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar contact@platform-scenography.nl o.v.v. scenografisch gesprek 6 februari.

Kijk voor informatie en tickets voor overige programmaonderdelen op https://www.frascatitheater.nl/empathyporn-julianhetzel

 

SELF in Frascati

Datum:

Tijd:

Locatie:

06/02/19

18:30 - 22:30

Frascati, Amsterdam,

Leave a Reply