Skip to main content

Anne Karin ten Bosch

Anne Karin ten Bosch (1964) werkte achttien jaar als scenografe voor theater, dans en tentoonstellingen samen met een grote verscheidenheid aan gezelschappen en onafhankelijke makers en een aantal musea en presentatieruimtes. In het laatste decennium realiseerde zij eigen performance-installaties in samenwerking met verschillende performers en kunstenaars.

Tussen 2000 en 2010 was zij als docent verbonden aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen, waar zij onder meer het curriculum schreef voor de opleiding scenografie. Als onderzoeker werkte ze in 2011 en 2012 binnen het lectoraat Theatrale maakprocessen aan een toolbox voor de reflectie op scenografie.

Sinds 2001 organiseert zij reflectie en onderzoek naar taal om de scenografie en visualiteit in het theater beter te beschrijven en de reflectie te verbeteren. Dat leidde in 2008 tot het essay Wil jij ‘mijn’ decor ontwerpen? voor het lectoraat van de HKU. In 2010 startte zij met de master Theatre studies aan de Universiteit Utrecht. Deze studie heeft zij tijdens het afstudeertraject moeten afbreken als gevolg van een ongeval. De thesis betrof een studie naar de scenografie van veiligheid in de openbare ruimte.

Zij is bedenker en mede-oprichter van het Platform-Scenography.

website: Sigrid Merx is dramaturg en wetenschapper. Sinds 2002 is zij als universitair docent Theaterwetenschap verbonden aan de Universiteit Utrecht. In 2009 promoveerde zij op onderzoek naar het gebruik van video in het theater in het werk van de Vlaamse theatermaker Guy Cassiers. Tegenwoordig richt zij zich in haar onderzoek vooral op theater dat zich buiten het theater beweegt. Zij is geïnteresseerd in performatieve interventies in de publieke ruimte en hoe zulke interventies vragen kunnen oproepen over publieke ruimte, over hoe wij ons tot die publieke ruimte verhouden en hoe wij ons in die publieke ruimte tot elkaar verhouden. Zij onderzoekt onder de noemer ‘dramaturgies of engagement’ verschillende vormen en strategieën van interventie, de onderliggende opvattingen over publieke ruimte die aan die vormen ten grondslag liggen en hun werking op het publiek. Zij vindt haar inspiratie onder andere in literatuur vanuit de sociale geografie, scenografie, architectuur en performance studies.

Website: www.annekarintenbosch.nl