Skip to main content

Between Realities reist van Praag naar Athene

By september 20, 2016Activiteiten, Between Realities

Welcome to Athens

Thanos Vovolis was de curator van de Griekse landeninzending tijdens de PQ2015 in Praag. Toen hij als een vervolg op de PQ in eigen land een tentoonstelling wilde organiseren over de sociale en politieke dimensies van de openbare ruimte als opvoeringsruimte, wilde hij ons project Between Realities er graag bij hebben. Maar een nieuwe stad biedt een nieuwe context en vraagt dus om een aanpassing van het project. We gaan naar Athene in het volle besef dat we Griekenland en Athene via de media eenzijdig hebben leren kennen als een land in crisis en een land dat vluchtelingen opvangt. Hoe het dagelijks leven daar is, wat er nu gaande is, dat komen we nauwelijks te weten. We weten alleen dat alles in verandering is; een land en een stad in transitie.

Culturele pelgrims
Inmiddels is Athene ook de stad waar je als pionierende kunstenaar naar vertrekt op zoek naar nieuwe ruimte. Net als Berlijn zou het er binnenkort wel eens ‘hip’ kunnen worden. Een haast wrange tegenstelling, maar crisis genereert nou eenmaal nieuwe ruimte. Om deze redenen hebben we besloten naar Athene te vertrekken als pelgrims die willen leren van de stad waar nog verzet, opstand en betrokkenheid is, terwijl wij hier niet verder komen dan een permanente ontkenning en verlamming. Architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers publieke ruimte en scenografen uit Athene zullen terplekke onze gidsen zijn.

Protesten tegen bezuinigingen op het Syntagmaplein, Athene (2015)

Transities en overgangen
Na het statement in Praag “We’re here to dismantle reality in order to create space for the in between” gaan we naar Athene met het statement “ We’re here to explore transitions in order to get infected by real engagement and revolt”. Net als in Praag is het project opgezet als een collectief research project, ditmaal in de vorm van een vijfdaags onderzoek naar ‘transities’, naar overgangen. En daar komt de scenografie om de hoek kijken. We ontwerpen als scenografen overgangen en mogelijke relaties op allerlei niveaus en zo ontstaat de werking van het ontwerp.

Als pelgrims brengen we een bezoek aan de verschillende podia (‘stages’) die een rol speelden of spelen in de crises. Die plaatsen leggen we onder een vergrootglas om goed te analyseren welke rol de pleinen, stegen, huiskamers en parken zelf hebben gespeeld en wat ze in werking hebben gezet. We gaan letterlijk op zoek naar de relaties door de overgangen te bekijken. De verzameling brengen we onder in categorieën die de naam dragen van de verschillende theaterruimtes: ‘de coulissen’, het ‘achtertoneel’, de ‘artiestenfoyer’ en de ‘repetitieruimte’. In samenwerking met ontwerperscollectief We-Are-Amp worden zowel het onderzoeksproces als de vondsten in een installatie in het museum zichtbaar gemaakt voor publiek. Vanuit de verzameling wordt door de groep een aantal wandelroutes gemaakt voor andere pelgrims die met tekst en uitleg in onze voetsporen kunnen treden.

Leave a Reply