Skip to main content

Between Realities has been awarded with the gold medal for best curatorial concept of an exhibition. The prize was handed out on behalf of the Minister of Culture of the Czech Republic during the Award Ceremony on Monday night the 22th of June in the Archa Theatre in Prague.

Between Realities heeft de gouden medaille voor het beste tentoonstellingsconcept van curatoren toegekend gekregen. De prijs is overhandigd in naam van de Tsjechische Minister van Cultuur tijdens de prijsuitreiking op maandagavond 22 juni in het Archa Theater in Praag.

The jury was impressed by the complexity of the concept: ‘In essence, performance design is being used to understand the city, and this in turn challenges us to think again about what performance design is and what it can do. The documentation process will allow this project to have a continuing influence beyond the period of the PQ.’

Platform-Scenography (P-S), the organizer of the project, is very proud to have been honoured with this prize and is grateful to the jury for their appreciation of the project. We want to thank the PQ-organization for the opportunity to carry out the project.

We continue to work in the public space of Prague for five more days. If you are there, you can see the results of the projects in our ‘Publishing Room’ in the Colloredo-Mansfeld Palace, or you can check the project website: www.betweenrealities.nl

Between Realities is a project, where designers and artists work in the public space of Prague, instead of exhibiting their existing work. All participants aim to make a visitor to the PQ or an unsuspecting passerby experience the city in a different way or to shift their perspective in a subtle or not so subtle way.

The team of curators, consisting of Anne Karin ten Bosch (chair), Sanne Danz, Sigrid Merx, Iris Schutten and Ester van de Wiel, invited the following designers and artists to participate: Naomi Bueno de Mesquita, Carly Everaert, Katja Heitmann, Julian Hetzel, Vinny Jones, Rick van der Linden, Maarten van Otterdijk, Hieke Pars, Eva Schippers and Florian de Visser.

The focus in Between Realities lies on the tension between, on the one hand the increasing Disneyfication of the city centre and the degree to which, especially during the summer, it caters wholly to the needs, wishes and expectations of the tourists and on the other hand, the ordinary, plain, everyday life that also exists – although not always visible. How do these two realities interrelate?


De jury was onder de indruk van de complexiteit van het concept: ‘in essentie wordt scenografie gebruikt om de stad te begrijpen en dit daagt ons vervolgens uit om weer na te denken over wat scenografie is en teweeg kan brengen. Het documentatieproces maakt het mogelijk dat dit project ook na de PQ nog een voortdurende invloed heeft.’

Platform-Scenography is erg trots te worden geëerd met deze prijs en is de jury dankbaar voor hun waardering van het project. We willen de PQ-organisatie bedanken voor de mogelijkheid om dit project te kunnen uitvoeren.

We zijn nog vijf dagen aan het werk in de publieke ruimte van Praag. Als u daar bent, kunt u de resultaten van het project zien in onze ‘Publishing Room’ in het Colloredo-Mansfeld Paleis, of u kunt kijken op de projectwebsite: www.betweenrealities.nl

Between Realities is een project waarbij ontwerpers en kunstenaars in de publieke ruimte van Praag aan het werk gaan, in plaats van hun werk tentoon te stellen. Hun plan is erop gericht om de bezoeker van de PQ of een nietsvermoedende voorbijganger de stad op een andere manier te laten ervaren en zijn of haar perspectief op de stad te laten kantelen.

Het team van curatoren, bestaande uit Anne Karin ten Bosch (voorzitter), Sanne Danz, Sigrid Merx, Iris Schutten en Ester van de Wiel, nodigde de volgende ontwerpers en kunstenaars uit om aan Between Realities deel te nemen: Naomi Bueno de Mesquita, Carly Everaert, Katja Heitmann, Julian Hetzel, Vinny Jones, Rick van der Linden, Maarten van Otterdijk, Hieke Pars, Eva Schippers en Florian de Visser.

De focus in Between Realities ligt vooral op het spanningsveld tussen enerzijds de toenemende Disneyficatie van de binnenstad van Praag en de mate waarin, vooral in de zomer, deze volledig op de behoeftes, wensen en verwachtingen van toeristen is ingericht en anderzijds het gewone, alledaagse, onopgesmukte leven dat zich, al is het soms onzichtbaar, natuurlijk ook gewoon blijft aandienen. Hoe verhouden deze twee realiteiten zich tot elkaar?

foto: Tineke de Lange

Leave a Reply