Skip to main content

Na een zomer intensief samenwerken hebben de curatoren het projectplan voor PQ2015 ingediend bij het Fonds voor de Podiumkunsten en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Begin oktober presenteerden de curatoren het team en het plan aan een klein groepje toehoorders.

Het uitgangspunt is dat de curatoren geen eerder gemaakt scenografisch werk willen tentoonstellen, bijvoorbeeld door maquettes, objecten of foto’s te tonen, maar scenografen en ontwerpers ter plekke in de gelegenheid stellen om in Praag aan de slag te gaan. Het team verschuift de aandacht bewust van het bestaande scenografische werk naar het scenografisch werken en onderzoeken zelf. Voor het team staat de scenografie in Praag niet in dienst van een voorstelling of performance: de scenografie wordt juist zichtbaar gemaakt als autonome ontwerp- en denkpraktijk. Hiervoor nodigt het team de komende maanden scenografen en andere ontwerpen uit om hun tools en hun manieren van werken en kijken mee te nemen en in Praag in te zetten.

Het team heeft wel een kader vastgesteld waarbinnen dit onderzoek uitgevoerd moet worden. “Het onderzoek vindt niet alleen binnen de muren van de PQ plaats, maar ook in de openbare ruimte van Praag zelf”, legt Sigrid Merx, een van de curatoren, uit. “Wij zien de openbare ruimte als een interessant speelveld voor de scenografie omdat we daar, misschien wel meer dan in het theater zelf, allerlei vormen van theatralisering tegenkomen.” De vraag welke rol verbeelding, en dus ook de scenografie, kan spelen in de hedendaagse cultuur staat daarbij centraal. “Wat voor strategieën biedt de verbeelding om ons te verhouden tot, maar ook staande te houden in een wereld waarin het onderscheid tussen fictie en werkelijkheid niet langer houdbaar is, de realiteit allang niet meer eenduidig is, maar complex en meervoudig? Wij onderscheiden hierbij vijf verschillende strategieën: vechten, vluchten, schuilen, bemiddelen, onderdompelen.”

De ontwerpers die meegaan naar Praag worden uitgenodigd om op onverwachte momenten in de openbare ruimte op te duiken met hun tools en methodes, om zo bestaande realiteiten nader te onderzoeken of zelf nieuwe realiteiten te creëren. Een team van reporters probeert alle Nederlandse activiteiten vast te leggen in tekst, beeld en geluid. Deze resultaten komen bij elkaar in een control room, waar alle uitkomsten en resultaten van de onderzoeken worden verzameld en gepresenteerd.

Leave a Reply