Skip to main content

Liesbeth Groot Nibbelink en Anne Karin ten Bosch werken samen aan een scenografisch lexicon, waarvan je hier al een voorproef ziet. Dit lexicon verschijnt binnenkort ook als blog op de site urban-scenography.nl en staat open voor commentaar, aanvulling, opmerkingen. De achterliggende vraag is wat het scenografisch perspectief te bieden heeft ook buiten de muren van het theater, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de duurzame, inclusieve stedelijke leefruimte. Zoals steeds bij P-S kijken we graag over de grenzen van het vakgebied en zoeken we de uitwisseling met andere (ontwerp)domeinen.

 

#scenografie/scenograaf
Scenografie betekent letterlijk het schrijven van de scène – het woord ‘scène’ verwijst zowel naar speelvloer als naar een situatie. Geworteld in de theatertraditie richt scenografie zich op de enscenering van de (theatrale) ruimte en de ontwikkeling van de scène. Scenografie organiseert en stimuleert betekenisvolle relaties tussen mensen, ruimte en objecten; houdt zich bezig met geënsceneerde situaties en ontwikkelingen daarin.

#dramaturgie
Scenografie is nauw verwant aan dramaturgie. Dramaturgie richt zich op relaties tussen compositie, toeschouwer en context. Door de compositie (van o.a. licht, geluid, objecten, kostuums, media en materialen) en de positionering van de performer/bezoeker/toe­schouwer, wordt kijken/ervaren/reflecteren georganiseerd en kan betekenis ontstaan.

#scenografisch perspectief
De scenografische analyse van de (theater)ruimte en/of de directe leefomgeving is gericht op de relationele, experiëntiële en reflectieve mogelijkheden en kwaliteiten daarvan.

#urban scenography
Het scenografisch perspectief richt zich op de stedelijke leefomgeving en ontwikkelingen daarin; het zet in het bijzonder geleefde ruimte en gesitueerde betekenis op de voorgrond.

#tijd-ruimte-materialiteit
Scenografie opereert op het snijvlak van tijd, ruimte en materialiteit. Een ontwerp manifesteert zich altijd in tijd in ruimte; een ruimte ontstaat bij de gratie van het tastbare en het temporele; materiaal (tastbaar/vloeibaar/smeltbaar/bewerkbaar/geladen/geleegd/ gecombineerd) wordt ervaren in tijd en ruimte.

#relationaliteit
Scenografie manifesteert zich in relaties: tussen mensen, objecten en ruimtes; tussen tijd, ruimte en materiaal; tussen stage/scene en toeschouwer. Een jurk wordt pas een kostuum zodra gedragen door een performer in een geënsceneerde situatie; een stoel wordt betekenisvol omdat iemand zich verhoudt tot die stoel; een geur roept een ervaring op omdat iemand zich iets herinnert, omdat ons brein en zenuwstelsel wordt geactiveerd, omdat het tegelijkertijd met een verhaal wordt gepresenteerd etc. #affectiviteit

Leave a Reply