Skip to main content

Liesbeth Groot Nibbelink

Liesbeth Groot Nibbelink is als docent Theaterwetenschap verbonden aan het departement Media en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij geeft les over theatertheorie en -analyse, dramaturgie en scenografie, en actuele ontwikkelingen in zowel het Nederlandse als Europese theater- en danslandschap. Daarnaast is zij bezig met een (promotie)onderzoek naar ‘nomadisch theater’, waarin ze verschillende vormen van mobiliteit en ruimtelijkheid in hedendaags (locatie)theater onderzoekt. Geïnspireerd door Deleuzes nomadisch denken bestudeert zij voorstellingen die de relatie tussen toeschouwer en performer ‘in beweging’ brengen (o.a. Dries Verhoeven, Rimini Protokoll, Signa en Ontroerend Goed) en daarmee andere dan gebruikelijke ruimtelijke verhoudingen in het theater laten zien. Deze verschuivingen worden bestudeerd met behulp van concepten ontleend uit onder meer cartografie, architectuur en geografie.

Liesbeths interesse voor ruimtelijkheid in het theater, al dan niet in relatie tot de inzet van technologie, verklaart haar betrokkenheid bij het Platform-Scenografie. Diezelfde interesse onderzoekt ze via deelname aan de interdisciplinaire onderzoeksgroep Urban interfaces and intermediality. Naast docent en onderzoeker is Liesbeth incidenteel werkzaam als dramaturg, dagvoorzitter/gespreksleider en interviewer.

Website: www.theatrestudies.nl