Skip to main content

– OPEN OPROEP PQ2019 –

ESCAPING THE BUBBLE

Platform-Scenography nodigt scenografen, ontwerpers, kunstenaars, dramaturgen uit om te reageren op de Open Oproep Escaping the Bubble. Het betreft de Nederlandse inzending voor de Praagse Quadriennale in 2019.

Ontwerp jij voor theater, tentoonstellingen, performance, interactieve ruimte of events en staat de interactie met publiek, bezoekers, performers of deelnemers centraal in je werk? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze open oproep. Wij zijn geïnteresseerd in radicale voorstellen van (multidisciplinaire) ontwerpers, die het on/vermogen om uit de eigen bubbel te breken aan de orde willen stellen.

Met een bubbel bedoelen we de sociale-digitale-politieke constructie die het mogelijk maakt dat we geloven dat onze werkelijkheid de werkelijkheid is. Het ontwerp doet een voorstel voor een performatieve of interactieve interventie, installatie, ‘escape room’, een performance of een geprogrammeerde ruimte. Het ontwerp initieert, stimuleert of blokkeert of forceert juist de interesse in ‘de ander’ of ‘het andere’.

Het ontwerpvoorstel houdt zich aan de formele kaders die hieronder zijn geformuleerd en verhoudt zich actief tot het inhoudelijke kader, zoals hier te lezen. Het geselecteerde project is van 6 tot en met 16 juni 2019, tien dagen, actief aanwezig op de landen-expositie van de Praagse Quadriennale en grenst aldaar direct aan de projecten uit andere landen.

Formele kaders schetsontwerp van de

Open Call:

Scenografen, (scenografisch) ontwerpers, kunstenaars en dramaturgen worden uitgenodigd om alleen of in een team een ontwerpvoorstel in te dienen voor een multidisciplinair en interactief project dat aan de volgende criteria voldoet:

 1. Het voorgestelde project is vanaf de opening en in de tien expositiedagen actief aanwezig op of in de Praagse Quadriennale en zichtbaar in de expositieruimte van de landen en regio’s.
 2. Scenografische kwaliteiten liggen aan de basis van het ontwerpvoorstel (zie onder ‘Scenografie’).
 3. In de hal van de landen expositie van de PQ is een oppervlakte van ca. 20 vierkante meters beschikbaar. Deze grenst, ‘als in een landschap’, direct aan de oppervlaktes van andere landen en regio’s (de indeling wordt bepaald door de PQ). Het ontwerp maakt gebruik van deze directe grenzen met de buurlanden. Er kan echter ook buiten deze kaders ontworpen en gedacht worden. Voor meer informatie over de expositieruimte klik hier.
 4. Uit het ontwerpvoorstel spreekt dat men zich bewust is van de fysieke en inhoudelijke context waarbinnen het project straks opereert (de stad Praag, de PQ en het daarbij behorende internationale landschap van inzendingen uit de hele wereld).
 5. Het ontwerpvoorstel verhoudt zich tot de actualiteit in het vakgebied van de scenografie, het theater, interactie ontwerp en/of de performatieve kunsten.
 6. Het ingediende ontwerp-voorstel doet zichtbaar suggesties voor de fysieke verschijningsvorm, de materialiteit en de werking van het project en wordt in woord toegelicht.
 7. Inzenders hebben meer dan vijf jaar professionele ervaring, waarbij aangetekend wordt dat korter werkende ontwerpers (young professionals) deel uit mogen maken van een ontwerpteam.
 8. De organisatie, productie en communicatie worden in overeenstemming met de eisen die vanuit de PQ gesteld worden en conform de opdracht van P-S uitgevoerd en gefinancierd uit de door de fondsen beschikbaar gestelde middelen.
 9. De inzenders wonen of werken in Nederland.

Indienen

Geïnteresseerden kunnen t/m maandag 5 februari 2018 bij P-S een projectvoorstel (digitaal) indienen. Het voorstel bestaat uit:

 • een portfolio op A4-formaat (max. 10 pagina’s, niet groter dan 5 MB en met een inhoudelijke toelichting in tekst van max. 1500 woorden)
 • een ruwe begroting met korte toelichting (max. 500 woorden)
 • een globaal productie- en communicatieplan (max. 500 woorden)
 • CV van betrokken ontwerper(s) en het beoogde projectteam (A4 formaat, max. 3 pagina’s, niet groter dan 2 MB)

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling plaatsvinden.

Voorstellen worden per mail gestuurd naar openoproep@platform-scenography.nl

o.v.v. Open oproep PQ2019 én de titel van het voorstel.

Procedure

Een commissie bestaande uit ontwerpers en dramaturgen selecteert het project. De commissie wordt begin januari bekend gemaakt via de nieuwsbrief van P-S. De commissie heeft de optie om maximaal 3 projecten te selecteren, die door de indieners door middel van een pitch nader kunnen worden toegelicht, waarna de keuze bepaald wordt. Deze pitch zal dan in week 10 van 2018 plaatsvinden. Uiteindelijk zal 15 maart het definitief geselecteerde project bekend worden gemaakt via de nieuwsbrieven van P-S en de betrokken partners. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Het uiteindelijk geselecteerde project ontvangt van P-S een opdracht met een totaal budget van € 32.000,00 waarvoor ontwerp, uitvoering, productie, communicatie en afronding gerealiseerd dienen te worden. Aanvullende fondsen- en sponsorwerving door geselecteerden is mogelijk.

De PQ biedt:

 • een internationaal podium en publiek
 • een internationaal netwerk en uitwisseling
 • tijd en ruimte
 • media aandacht

De Fondsen en P-S bieden:

 • een financiële basis
 • advisering betreffende de samenwerking met de organisatie van de PQ en de eisen die daaruit voortvloeien
 • inhoudelijke reflectie en feedback
 • aandacht via de nieuwsbrieven

Ga verder naar het inhoudelijke kader

De Praagse Quadriennale (PQ)

Prague Quadrennial of Performance Design and Space is het grootste evenement op het gebied van scenografie, ontwerp voor performance en theaterarchitectuur; een tiendaags event waarin de meest belangwekkende en/of opvallende ontwikkelingen in het vakgebied worden getoond. Sinds 1967 is de PQ het platform voor uitwisseling, netwerken en educatie dat de meest toonaangevende voorbeelden van scenografie en ontwerp voor performance presenteert en onderzoekt, middels tentoonstellingen, festivals, workshops, symposia, voorstellingen, educatieve evenementen en residenties. Deze 14e editie van de PQ brengt opnieuw vele professionals, studenten en publiek uit meer dan 70 landen samen.

Platform-Scenography (P-S)

P-S is een Nederlandse denktank en onderzoeksgroep, bestaande uit scenografisch ontwerpers, dramaturgen en theater-theoretici. Via live-research, ontmoetingen en uitwisseling maakt P-S de kwaliteiten van het scenografisch werken en denken zichtbaar.

P-S vertrekt vanuit de specificiteit van theater en performance en onderzoekt en formuleert door de uitwisseling met andere ontwerpdomeinen (zoals ontwerp publieke ruimte, social design, architectuur, interactieontwerp, mode, beeldende kunst) de verwantschap én de eigenheid van de scenografie. P-S ziet ontwerpen als een manier van denken door doen.

Scenografie

Scenografie is in haar oorsprong de verzamelnaam voor de verschillende ontwerpdisciplines in het theater: ruimte, kostuum, licht, video, geluid en geur. De kwaliteiten van de scenografie zijn daar ten diepste mee verbonden. Platform-Scenography ziet scenografisch ontwerpen als een manier van analyseren en denken in en door het doen. In scenografisch ontwerpen spelen tijd en tijdelijkheid, relaties en ontwikkeling, materialiteit en gewaarwording, potentie en verbeelding een cruciale rol. Scenografie maakt middels situaties een ‘wereld’ zichtbaar, invoelbaar en ervaarbaar en creëert zo een context waarin relaties opnieuw ontstaan en bezien kunnen worden. Platform-Scenography is geïnteresseerd in scenografie in en buiten het theater; scenografie gebeurt overal waar lichamen, objecten en ruimtes ‘gestaged’ worden.