Skip to main content

Perspectief laten kantelen

By mei 21, 2015Between Realities

Wat alle geselecteerde deelnemers gemeen hebben en waarop zij ook zijn geselecteerd is dat hun plan erop gericht is om het publiek, of het nu de bezoeker van de PQ is of een nietsvermoedende voorbijganger, de stad op een andere manier te laten ervaren en zijn of haar perspectief op de stad, al dan niet subtiel, te laten kantelen.

De focus ligt daarbij vooral op het spanningsveld tussen enerzijds de toenemende disneyficatie van de binnenstad en de mate waarin deze, vooral in de zomer, volledig op de behoeftes, wensen en verwachtingen van toeristen is ingericht en anderzijds het gewone, alledaagse, onopgesmukte leven dat zich, al is het soms onzichtbaar, natuurlijk ook gewoon blijft aandienen. Hoe verhouden deze twee realiteiten zich tot elkaar?

Er is gezocht naar een combinatie van ontwerpers die zowel ingrijpen als onderzoeken. Deze zijn in te delen als cartograaf en als interventionist. Een cartograaf verkent een van de realiteiten in de publieke ruimte en brengt deze in kaart vanuit een persoonlijke en kritische vraag en volgens eigen methodes. Een interventionist grijpt vanuit een persoonlijke en kritische blik in in een van de realiteiten van de publieke ruimte in het centrum van Praag. De resultaten van deze ingrepen en onderzoeken worden vastgelegd door een team van reporters en zullen dagelijks gepubliceerd worden op www.betweenrealities.nl en in allerlei vormen te zien zijn op onze ‘redactie’ in het Colloredo-Mansfeld Paleis. In de openbare ruimte zelf zullen ook reflectiebijeenkomsten gehouden worden met ontwerpers en specialisten.

 

Leave a Reply