Skip to main content

Eind mei ontvingen we het heugelijke nieuws dat ons projectvoorstel binnen de Open Oproep Professionalisering Ontwerpplatforms is gehonoreerd! De oproep was een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om platforms binnen verschillende ontwerpdisciplines te ondersteunen bij het professionaliseren van de organisatie. 
Aan de oproep gaven 28 platforms gehoor. Een adviescommissie bestaande uit Femke Dekker, Dennis Elbers en Ruben Pater heeft daaruit 11 voorstellen geselecteerd. Daarbij werd gelet of er sprake was van een heldere probleemstelling en een duidelijk ontwikkelplan. Ook de waarde van de platforms voor het vakgebied was een onderliggend criterium. Doorslaggevend was de focus op verduurzaming van de organisatie.

Het Platform is enorm blij met de waardering die uit de selectie spreekt. We kunnen dan ook niet wachten om de plannen uit ons voorstel uit te gaan voeren. De reden om een voorstel in te dienen is dat we vinden dat we als Platform nog veel te eenzijdig opereren. We ‘zenden’ veel, maar van een echte wisselwerking met jullie, het werkveld, is geen sprake. We zijn dus nog niet echt een ‘platform’.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is daarom de organisatie van twee netwerkbijeenkomsten, bedoeld om in direct gesprek met jullie te achterhalen wat jullie van het Platform weten en verwachten. Daarnaast willen we individuele gesprekken houden met scenografen en partners met wie we eerder samenwerkten. Is er wel behoefte aan de soort reflectie die we bieden en de activiteiten die we organiseren?

Daarnaast willen we dat wat we zijn en doen beter zichtbaar maken voor het werkveld en partners. Daarom willen we met professionele ondersteuning van een adviseur een communicatieplan ontwikkelen dat aansluit bij onze missie, maar ook bij het formaat van onze organisatie. Wij hoeven niet zo nodig te groeien of nog meer initiatieven te ontplooien, we willen vooral wat we doen en daarover denken en schrijven beter delen met anderen.

Samen met deze adviseur gaan we ook kijken hoe we daadwerkelijk in een platform kunnen transformeren, een podium waar verschillende mensen op kunnen klimmen om hun ideeën, gedachtes, vragen over scenografie te delen met anderen.  Of dat nu is door iets te organiseren, te schrijven, te maken, te onderzoeken. Zodat we met elkaar bijdragen aan de verdieping van de taal voor en over scenografie.

Wil je op de een of andere manier bij dit proces betrokken zijn, laat het ons weten! We houden je natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

Leave a Reply