Skip to main content

Platform-Scenography, wat en wie en waarom:

Zo nu en dan horen we dat het onduidelijk is wat P-S nou is, wie we zijn en of we ergens bij horen. Daarom een stukje tekst over het Platform-Scenography zelf, waarom we heten zoals we heten, wie er momenteel in de redactie zitten en wat die redactie dat dan is.

Platform-Scenography is allereerst een onafhankelijk platform. We hebben gekozen voor het woord en voor het beeld ‘platform’. Een platform is een podium, een verhoging waar iedereen op kan stappen en een knooppunt in een netwerk. Een platform kan daardoor iets beter zichtbaar maken, iets optillen. Een platform is in dit digitale tijdperk ook faciliterend; een open verbinding met het netwerk waardoor vragen en onderwerpen vanuit het vakgebied of het werkveld zichtbaar kunnen worden. De scenografie is, wat ons betreft, een bijzonder interessant én een onderbelicht vakgebied.

Zou er over scenografie gedacht, geschreven en gesproken kunnen worden op een manier die voor scenografen zelf ook waardevol en inspirerend is? Kunnen we beter laten zien welke rol de verschillende ontwerpen in de voorstelling hebben? Wanneer doet een recensie of vakliteratuur recht aan het ontwerp en waar zou het dan over moeten gaan? Zo begonnen de gesprekken tussen een paar dramaturgen en scenografen. Het werd duidelijk dat we elkaar wat te vertellen hebben en ook overeenkomsten zagen in bijvoorbeeld de manier waarop we de voorstellingen analyseren. De gesprekken werden met enige regelmaat voortgezet. In 2012 ontstonden zelfs plannen om een symposium voor scenografen te organiseren. Het symposium vond ook plaats, in september 2014, onder de titel Thinking-Scenography en in de vorm van een ‘exposium’; een expeditie en symposium in een. Het platform genereert op verschillende manieren aandacht voor scenografie, verdiept de reflectie op scenografie en verbindt het vakgebied met verwante disciplines in de beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en publieke ruimte. We zijn op die manier op zoek naar ‘scenografisch werken en denken’ en wat dat zou kunnen zijn, in het theater en over de grenzen van het eigen werkveld.

Het is 2016 en inmiddels hebben we een actieve kern die we de redactie noemen. Die redactie bestaat uit mensen die zich voor korte of langere tijd bezig houden met een bepaalde vraag, een onderwerp, onderzoek, een ontmoeting of een activiteit. Redactieleden werken alleen of samen of nodigen een gast uit om mee samen te werken. Essentieel is de ‘spelregel’ voor redactieleden dat ze de ideeën, beeldreeksen, schetsen, onderzoeken, vragen of activiteiten delen met het werkveld, publiek maken. Dat kan via de nieuwsbrief, de facebook-pagina, de site of bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst.  Voor grotere activiteiten werken we graag samen met partners en sluiten we aan bij bestaande programma’s en projecten. Op die manier werkten we inmiddels met Het Huis, Frascati, Het Nieuwe Instituut, Stroom Den Haag, Veem, instituut Lichtontwerpen, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdamse Oogst en organiseerden we het exposium in opdracht van de HKU. Op dit moment wordt de redactie gevormd door: Liesbeth Groot Nibbelink, Sigrid Merx, Trudi Maan, Nienke Scholts, Joost van Wijmen,  Sanne Danz, Henny Dörr, Sanne Leufkens,  Anne Karin ten Bosch en Ariane Trümper en ondersteunt Guido Jansen ons.

Heb je ook een idee voor een gezamenlijke bezoek aan een voorstelling, tentoonstelling of bijzondere plek, een onderzoeksvraag, onderwerp of een beeldreeks die je wilt delen: je kan ons bereiken door een mail te sturen naar redactie@platform-scenography.nl  Een oproep kunnen we ook plaatsen in de nieuwsbrief of op de FB pagina, mits het in de lijn ligt van bovenstaande en geen reclame is.

Facebook: Platform-Scenography

Leave a Reply