TO OPATOV – HIEKE PARS

Brief Impression PQ plan

Opatov, a suburb in the south-east of Prague, permeates the centre of Prague. The people will see and hear  about Opatov on many places in different times of the day.  At a certain moment  Opatov triggers the curiosity of the tourists, visitors of the Prague Quadrennial and the residents in such a way that they want coming to Opatov.

Hieke Pars makes locations on the periphery of the city visible in the centre of Prague. She works closely with the residents of a Prague suburb, and asks them to use a flashlight to illuminate characteristic spots in their neighbourhood. Their images and stories are subsequently displayed in the centre of town so that the reality of the periphery subtly permeates the heart of the city.

Biography

In her work, artist Hieke Pars focuses on the urban environment, especially those areas undergoing transition. For example, she has realized art works and art projects in a closed-off street, on a building site where work had been delayed for years, in a condemned housing block and excavated sites. Mostly, these are temporary works aimed at the observant passerby. Hieke Pars reveals hidden layers in the public domain. By zooming in on details and small (daily) actions, she redirects complex social processes in a visual way, rendering them on a human level. Works realized by Hieke Pars during the past ten years include: Spotlight (2006/2007), Het Grijze Huis (Enschede, 2010), De Veldweg (Delft, 2012/2013) and Z.t. (Rotterdam, 2014).

Manner of working

Directing operations, collaborating with other disciplines – like a cultural philosopher, an architect, an urban planner or a street sweeper – and developing (visual) tools, are all aspects of Hieke Pars’ art practice. In the city, Pars is constantly on the move between the centre and periphery, from a demolished site to a new building plot, from road works to gray brick residential areas. Sometimes she removes something from the public space or relocates a material of some kind. She may also introduce a new activity or direct a collective action with city residents. A voluntary weekly doorstep scrub is just one of the services on offer. Pars transforms the blower vac, a trusty urban tool, into an unidentifiable object and posts its image throughout the city. A truck broadcasting the sound of a pile driver drives through a neighbourhood as an ode to the last public housing scheme being realized there. She invites neighbourhood residents to add their personal vision to the public environment by illuminating locations with a flashlight. On a Saturday morning a condemned block of flat emits a steady, minute long, cloud of dust. Floating over the city are weather balloons with nonchalantly swinging lights. Hieke Pars is busy digging up deposited earth and philosophizing about what she finds with young city residents.


 

Korte impressie PQ-plan

Hieke Pars maakt plekken uit de periferie van de stad zichtbaar in het centrum van Praag. Zij werkt nauw samen met bewoners van een Praagse buitenwijk die ze vraagt om karakteristieke plekken in hun wijk met een zaklamp aan te lichten. Hun beelden en verhalen worden vervolgens in de binnenstad opgevoerd, waarmee op subtiele wijze de realiteit van de periferie het stadscentrum binnendringt.

Biografie

Beeldend kunstenaar Hieke Pars is in haar werk met name bezig met de grootstedelijke omgeving, en dan vooral gebieden waar veranderingsprocessen plaatsvinden . Zij heeft bijvoorbeeld in een dichtgetimmerde straat, op een bouwkavel waar de bouw voor jaren is uitgesteld, in een sloopwijk en met verstoorde grond kunstprojecten en kunstwerken gerealiseerd. Deze hebben veelal een tijdelijk karakter en zijn bestemd voor de oplettende passant. In het publieke domein maakt Pars ongeziene lagen zichtbaar. Inzoomend op details en kleine (dagelijkse) handelingen, brengt zij complexe maatschappelijke processen op beeldende wijze terug naar een menselijk niveau. Werk van Hieke Pars in de laatste tien jaar is ondermeer: Spotlight (2006/2007), Het Grijze Huis (Enschede, 2010), De Veldweg (Delft, 2012/2013) en Z.t. (Rotterdam, 2014).

Werkwijze

Het voeren van regie, samenwerken met andere disciplines zoals met een cultuurfilosoof, een architect, een stedenbouwkundige of een straatveger en het ontwikkelen van (beeldende) tools zijn aspecten van de kunstpraktijk van Hieke Pars. In de stad verplaatst Pars zich voortdurend van het centrum naar de periferie, van slooplocatie naar bouwkavel, van wegopbreking naar een grijsbouw wijk. Soms haalt zij in de buitenruimte iets weg of verplaatst zij een materiaal, dan weer introduceert zij een nieuw gebruik of regisseert zij een collectieve handeling met stadsbewoners. Het wekelijks ongevraagd schoonmaken van een stoep is een dienst die zij aanbiedt. De bladblazer, een vertrouwd stadsgereedschap op straat, transformeert zij in een niet te identificeren object en verspreidt het als beeld opnieuw in de stad. Een geluidswagen met geluid van heiwerkzaamheden rijdt in een buurt rond als ode aan de laatste sociale woningbouw die daar plaatsvindt. Bewoners uit een buurt nodigt zij uit om hun persoonlijke blik toe te voegen aan de openbare ruimte door plekken aan te lichten met een zaklantaarn. Op een zaterdagmorgen blaast een sloopflat minuten lang stof uit. Weerballonnen hangen met achteloos zwaaiend licht boven de stad. Momenteel graaft Hieke verstrooide grond op en filosofeert hierover met jonge stadsbewoners .

Website

www.hiekepars.nl

Leave a Reply