SCULPTING FEAR | OBSTACLE – JULIAN HETZEL

Brief impression PQ Plan

In the public intervention „Sculptig Fear – Obstacle“ Julian Hetzel creates a rupture in the accelerated flow of the city life. He proposes a temporary counter model by creating an interference through standstill. Hetzel works with a very simple proposition: people lying on the floor. This image is a challenge for the security and the public order since it generates an obstacle within the pulse of the streets. The existing codes of what is considered to be appropriate behavior are getting challenged. Value systems are getting interlaced and reality while fiction blend into each other. Everything is under control.

Biography

Born in the Black Forest (DE). Julian Hetzel is currently based in Utrecht (NL) and works as performance maker, musician and visual artist. As such, Julian develops works along the trinity of theatre, music and media. Julian studied at Bauhaus University Weimar with a focus on audio-visual communication (Diploma 2008). He is founding member of the electro-pop band “Pentatones”. He graduated from DasArts, the artistic research laboratory for new forms of theatre and performing arts in Amsterdam (Master of Theatre, 2013). His works are produced and presented internationally (Frascati Amsterdam (NL), Festival a/d Werf Utrecht (NL), Spielart Festival Munich (DE), Theater der Welt Mannheim, Brut Vienna (AT), STUK Leuven (BE), National Theatre Riga (LV), Espacios Revelados Buenos Aires (ARG) etc.). Recently, Julian was awarded the Netherlands’ Performing Arts Fund’s Nieuwe Makers grant (2013)and is as a result artist in residence at SPRING Performing Arts Festival (Utrecht, NL).

Manner of working

Sculpting Fear consists of two related yet separate parts: a performance (for the stage) and a public interventions (for the streets of a city). Both are complementary elements that tackle different aspects of the matter. The performance premiered on 23 May 2015 at SPRING Performing Arts Festival Utrecht. For the public intervention Julian Hetzel researched and analyzed the physicality of fear and in particular the physicality of collapse. Therefor he collected press / media footage that is related to the subject of the „floor body“. The archive includes images and videos from catastrophes, war zones, terrorist attacks, hospitals, emergency test… On base of that he developed together with the performers a catalogue of poses and positions. These will be applied as spatial compositions of bodies in the public space. He works with a group of local performers on a site specific version of the project…


 

Korte Impressie PQ Plan

In de interventie Sculpting Fear – Obstacle creëert Julian Hetzel een breuk in het vlugge tempo van het stadsleven. Met de interventie stelt hij een tijdelijk onderbreking voor door stil te staan. Hetzel werkt met een simpel voorstel: mensen die op de grond liggen. Dit beeld is een uitdaging aan de veiligheid en de openbare orde aangezien het een obstakel vormt binnen de ´hartslag´ van de straten. Bestaande regels over wat als normaal gedrag wordt aangezien worden uitgedaagd. Verschillende systemen van waarde raken verstrengeld en de werkelijkheid als fictie vloeit samen. Alles is onder controle.

Biografie

Geboren in het Donkere Woud (DE). Julian Hetzel is momenteel werkzaam in Utrecht (NL) en werkt als performance maker, muzikant en beeldend kunstenaar. Julian ontwikkelt werk op de assen tussen theater, muziek en media. Julian heeft gestudeerd aan de Bauhaus University Weimar waarbij hij zich richtte op audio-visuele communicatie (diploma behaald in 2008). Hij is medeoprichter van de electro-pop band “Pentatones”. Hij is afgestudeerd aan DasArts, een kunst ´laboratorium´ voor nieuwe vormen van theater en performing arts in Amsterdam (Master of Theatre, 2013). Zijn werk is internationaal geproduceerd en gepresenteerd (Frascati Amsterdam (NL), Festival a/d Werf Utrecht (NL), Spielart Festival Munich (DE), Theater der Welt Mannheim, Brut Vienna (AT), STUK Leuven (BE), National Theatre Riga (LV), Espacios Revelados Buenos Aires (ARG) etc.). Onlangs heeft Julian de Nieuwe Makers subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten (2013) en is hiermee artist in residence geworden bij SPRING Performing Arts Festival (Utrecht,

Werkwijze –

Sculpting Fear – Obstacle bestaat uit twee gerelateerde maar losse onderdelen: een performance voor op het podium en interventies in de publieke ruimte. Beide onderdelen vullen elkaar aan doordat zij verschillende aspecten van hetzelfde onderwerp behandelen. De performance zal op 23 mei 2015 in première gaan tijdens SPRING Performing Arts Festival in Utrecht. Voor de interventie heeft Julian onderzoek gedaan naar de tastbaarheid van angst en deze geanalyseerd, met in het bijzonder de tastbaarheid van het instorten. Hiervoor heeft hij materiaal vanuit de pers en de media verzameld dat gerelateerd is aan het onderwerp van de ´floor body´. Het archief bevat beelden en video´s van rampen, oorlogsgebieden, terroristische aanvallen, ziekenhuizen, noodgevallen… Op basis hiervan heeft hij samen met performers een catalogus ontwikkeld van poses en posities. Deze zullen worden toegepast als een ruimtelijke compositie van lichamen in de publieke ruimte. Hij werkt met een groep van lokale performers op de plaats van de interventie aan een site specific versie van het project.

 

Website

www.julian-hetzel.de

Leave a Reply