NOW ago: an attempt to capture the moment – Katja Heitmann

Brief impression PQ plan

Katja Heitmann has designed an installation which allows participants in a public environment to create new images with video projections on transparent screens. The original material was recorded earlier at the same location, thereby producing a special doubling-up of time and space that creates a new perspective of one’s surroundings.

Biography

Katja Heitmann is a young choreographer who has recently made a name for herself with singular installations and performances. She involves the public in her work in a humorous, surprising and sometimes awkward way. Katja creates her installations combining elements from dance, circus, theatre and art, and constantly searches for the most suitable form to depict the themes she addresses. She is fascinated by the way people struggle to get to grips with their existence. Who is monitoring who? Who motivates who? The leitmotif in her work is the definition and perception of reality.

Katja graduated from the Fontys Dansacademie as choreographer in 2012. Her performance Eggs are good for your hair, with tightrope walker Melanie Hagedorn, was staged at the Opera Estate Festival in Italy among other venues. For the Nederlandse Dansdagen, she created the well-received Me, my Selfie and I. Currently Katja is working on the project iTernal Playground that among other locations, will be further developed at the Prague Quadrennial and the Boulevard Theaterfestival.

Manner of working

Katja is searching for a form of nomadic theatre. Theatre as ‘attachment’ to our current zeitgeist that is not limited to a single location or a certain time span. The public dictates its own framework, when, how long and what it wishes to experience.

In iTernal Playground, Katja investigates our physical relation with contemporary technology. We clone ourselves indefinitely. In digital form we are immortal and forever young. Have we reached the unattainable? What effect does this ‘composite reality’ – a layered reality of virtual and physical worlds – have on our existence? To answer these questions, Katja uses everyday technology in a surprising way. An iPad film dictates the movements of the body. A live television stream tempts the public to watch as reality unfolds. A continuous beamer projection only becomes visible when people move one of the screens. Virtual and physical domains converge to question and challenge the perception of the observer.


 

Korte impressie PQ-plan

Katja Heitmann heeft een installatie ontworpen waarbij deelnemers in de openbare ruimte op transparante schermen videoprojecties opvangen en zo met elkaar ter plekke nieuwe beelden creëren. Het oorspronkelijke materiaal is eerder op dezelfde locatie opgenomen waardoor er een bijzondere verdubbeling in tijd en ruimte ontstaat en er letterlijk een nieuw perspectief op de ruimte kan ontstaan.

Biografie

Katja Heitmann is een jonge choreografe die de laatste tijd opvalt met eigenzinnige installaties en performances. Ze betrekt haar publiek op een humoristische, verrassende en soms ongemakkelijke manier. Ze werkt op het snijvlak van beeldende kunst, dans, circus en theater en zoekt continue naar de meest passende vorm om haar thematieken te verbeelden. Katja is gefascineerd door de menselijke strijd grip te krijgen op het bestaan. Wie controleert wie? Wie beweegt wie? De definitie en perceptie van realiteit is een rode draad in haar werk.

Katja is in 2012 afgestudeerd aan de Fontys Dansacademie als choreografe. Haar performance Eggs are good for your hair, met slappekoorddanser Melanie Hagedorn speelde o.a. op het Opera Estate Festival Italië. Voor de Nederlandse Dansdagen maakte zij het goed ontvangen Me, my Selfie and I. Op dit moment werkt zij aan het project iTernal Playground dat o.a. op de Praagse Quadrienale en Theaterfestival Boulevard verder wordt ontwikkeld.

Werkwijze

Katja is op zoek naar haar vorm van nomadisch theater. Theater als ‘attachment’ aan de huidige tijdsgeest, dat zich niet meer laat beperken door een plek of bepaalde tijdsduur. Het publiek bepaalt haar eigen kader; wanneer, hoe lang en wát ze meemaakt.

In iTernal Playground onderzoekt Katja onze fysieke relatie met hedendaagse technologie. We kopiëren onszelf in talloze klonen. We zijn – in digitale vorm – onsterfelijk en voor eeuwig jong. Hebben we het onbereikbare bereikt? Wat doet deze ‘composite reality’, deze gestapelde realiteit van virtuele en fysieke werelden, met ons bestaan?

Ze gebruikt daarvoor alledaagse technologie op een verrassende manier. Een iPadfilm dicteert de bewegingen van het lichaam. Een live-televisiestream verleidt publiek de werkelijkheid te bekijken. Een oneindige beamerprojectie wordt pas zichtbaar als het publiek zelf een scherm beweegt. Het virtuele en het fysieke domein komen samen om de perceptie van de kijker te ondervragen en uit te dagen.

Website

www.katjaheitmann.com

Leave a Reply