VIEWPOINT – MAARTEN VAN OTTERDIJK

Brief impression PQ plan

As tourists walk along guided paths through ancient city centres, there rarely is a view outside of the offered framework. By offering visitors a new view on the city, a photomoment, they take home a little reality. The backstage of tourism.

In a public environment all kinds of images constantly demand our attention. Different strategies are used to direct our gaze and put what we see into a context. In Prague, Maarten van Otterdijk will search for sites and settings that we are inclined to pass by without noticing. When evening falls Van Otterdijk literally sheds a different light on these locations.

Biography

After my music study at conservatorium Maastricht I slowly made a transition from music to visual arts, from frontstage to backstage. Thanks to wonderfull directors as Johan Simons I got the opportunity to develop myself as scenographer and to get to know many theatre makers who’s ideas are very exciting and in line with my engagement. I was given the opportunity to work as stage and light designer for Wunderbaum, Olivier Provily, Sanne van Rijn, Marcel Osterop, Lenneke Maas, Marijke Pinoit, Lizzy timmers and many more. They all enriched my life and I’m gratefull for that.

Manner of working

When I start working on a new design, in particular with Wunderbaum, there is nothing. There is an idea or topic, but no text. There might be an idea for a location. So from there I gradually try to develop my work by joining rehearsals, work from a general start up. We develop the general idea together, later on we ‘specialize’, we take our own path within the project and start developing it. In the last weeks of the process, things come together, ready to merge into oneness. One piece of art, where all disciplines support each other, lift up there individual qualities.


 

Korte impressie plan PQ

In de publieke ruimte schreeuwen allerlei beelden voortdurend om onze aandacht. Daarbij worden verschillende strategieën ingezet om onze blik te sturen en kaderen. Maarten van Otterdijk gaat op zoek naar die plekken en ruimtes in Praag waar op het eerste gezicht niets bijzonders te zien is en die we vaak achteloos passeren. Als de avond valt plaatst Van Otterdijk de ruimte letterlijk in een ander licht.

Biografie –

Na mijn studie aan het conservatorium van Maastricht heb ik een langdurige transitie gemaakt van muziek naar beeldende kunst. Van front toneel tot achter het toneel. Dankzij theatermakers als Johan Simons heb ik de kans gekregen mijzelf te ontwikkelen tot decorontwerper en om veel theatermakers te ontmoeten wiens ideeën interessant en vooruitstrevend zijn, en aansluiten bij mijn engagement. Ik werk en werkte onder andere voor Wunderbaum, Olivier Provily, Sanne van Rijn, Marcel Osterop, Lenneke Maas, Marijke Pinoit, Lizzy Timmers, en vele anderen. Zij verrijkten mijn leven en daar ben ik dankbaar voor.

Werkwijze

Wanneer ik begin aan een project, zeker bij Wunderbaum, is er niets. Er is wel een idee of onderwerp maar geen tekst, geen vorm. Hoogstens een idee voor een locatie. Vanuit dit vertrekpunt ontwikkelt mijn ontwerp zich door het bijwonen van repetities en samen te brainstormen. We beginnen vaak tegelijk met werken aan een project. Het generale idee werken we gezamenlijk uit en wanneer zich een richting of vorm aftekent, ‘specializeren’ we binnen het project. Ieder gaat zijn eigen weg in, ontwikkelt zijn eigen opdracht. In de laatste weken van het proces komt dit alles weer samen, om alle disciplines samen te laten smelten tot één kunstwerk dat onze individuele kwaliteiten optilt.

Website

www.stilendonker.nl

Leave a Reply