PLEASURE PARK PRAGUE – RICK VAN DER LINDEN

Brief impression PQ plan

The city of Prague attracts more than 4 million visitors a year. After London, Paris, Istanbul and Rome itʼs the most visited tourist destination in Europa. With its historic city centre and hundreds of monuments that increasingly are used to entertain tourists, itʼs a typical example of a city that transforms more and more into an amusement park. My participation of the Dutch entry for the Prague Quadrennial 2015 focuses on researching and mapping those traces of Disneyfication of the city.

Rick van der Linden plans to organize a city excursion taking in different locations in Prague where one can speak of ‘staged authenticity’. This walk will include a visit to the famous Golden Lane that was recently completely restored to its ‘original’ state by a team of renowned film set designers.

Biography

Rick van der Linden (1987) is architectural designer. He completed a study in Architectural Design in Maastricht and consequently gained a Master degree in Interior Design. His graduation project, Het dementerende huis, focused on the relation between architecture and memory. After graduating, he received a grant from the Creative Industry Stimulation Fund to develop his work, thereby becoming the first Dutch interior designer to receive such funding. Rick lives alternately in Maastricht and Eindhoven. In addition to working in his own studio, he teaches at the Maastricht Academy of Architecture.

Manner of working

Rick’s work focuses particularly on the immaterial qualities of architecture; he attempts to link themes like atmosphere, experience, memory and imagination to the process of architectural research and design. That also explains his fascination for scenography. According to Rick, scenographers, more than architects, are oriented towards a free and intuitive interaction with space. They seem to pay more attention to observing, exploring, experiencing, describing and interpreting spatial relationships. Ultimately that leads to the strengthening of the bond between a person and his surroundings.


 

Korte impressie PQ-plan

Praag trekt ruim vier miljoen bezoekers per jaar. Na London, Parijs, Istanbul en Rome is het de meest bezochte stad van Europa. Met zijn historische binnenstad en honderden monumenten die steeds meer worden ingezet om bezoekers entertainment en vermaak te bieden, is het een typisch voorbeeld van een stad die meer en meer in een amusementspark verandert. Mijn deelname aan de Nederlandse inzending van de Prague Quadrennial 2015 bestaat uit het onderzoeken en in kaart brengen van deze vormen van Disneyficatie van de stad.

Rick van der Linden organiseert een stadswandeling langs verschillende locaties in Praag waarbij sprake is van ‘geënsceneerde authenticiteit’. Onderdeel van de wandeling is onder andere een bezoek aan het beroemde Gouden Straatje dat onlangs volledig werd gerestaureerd en in zijn ‘oorspronkelijke’ staat werd terug gebracht door een team van beroemde filmset-designers.

Biografie

Rick van der Linden (1987) is architectonisch vormgever. Hij volgde zijn opleiding in Maastricht, waar hij na een studie Architectonische Vormgeving zijn Master in interieurarchitectuur haalde. Zijn afstudeerproject, Het dementerende huis, richtte zich op de relatie tussen architectuur en herinnering. Na zijn afstuderen ontving hij van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie als eerste interieurarchitect in Nederland een stipendium om zijn werk verder te ontwikkelen. Rick woont afwisselend in Maastricht en Eindhoven. Naast het werk in eigen atelier en studio geeft hij les aan de Maastricht Academy of Architecture.

Werkwijze

De focus van Ricks werk ligt voornamelijk op de immateriële kwaliteiten van architectuur. In zijn werk tracht hij thema’s als atmosfeer, ervaring, herinnering en verbeelding te betrekken bij het architectonisch onderzoek- en ontwerpproces. Hier komt ook zijn fascinatie voor scenografie uit voort. Volgens Rick zijn scenografen, meer dan architecten, gericht op een vrije en gevoelsmatige omgang met ruimte. Ze lijken meer aandacht te hebben voor het waarnemen, ontdekken, ervaren, beschrijven en verbeelden van ruimte. Dat leidt uiteindelijk weer tot de versterking van de band tussen mens en omgeving.

Website

www.rickvanderlinden.com

Leave a Reply