LIGHT STORIES – VINNY JONES

Brief impression PQ plan

Light affects not only what we see, but how we see. Light shapes our relationships with the space and people around us.
The ability of light to attract attention and create a sense of drama is increasingly used to communicate a broad range of narratives in the public space. I aim to observe and document light which is designed to tell a story, and stimulate specific responses. I will focus on how the simultaneous transmission and reception of multiple light narratives directed towards different target groups shapes the public space in Prague. My mapping questions for whom the light in Prague is designed for? Does the targeting of specific groups leads to the exclusion of others? Which stories of the public space are highlighted, and which fall away in the shadows?

Biography

With a background as a performer, Vinny came to lighting design in 2002 via Het Veem Theater, a production house for contemporary Dutch mime. The collaborative, multi-disciplinary nature of mime theatre shaped Vinny’s approach to design, using light as both an aesthetic and dramaturgical tool of theatre making.

Another major influence on her work was the Dutch theatre collective Dogtroep, with whom she worked for 6 years, creating large-scale, image based, site-specific theatre. In 2008, Vinny received support from The Dutch Foundation for Visual Arts, Design and Architecture to develop a two-year plan of research and development with the Institute of Lighting Design. She graduated cum laude from the MFA Scenography at the Frank Mohr International Masters in 2013.

Vinny has worked in a wide range of genres from installations and experimental performances to large, site-specific works, to the stages of the Dutch and Czech Republic’s National Theatres. Her work can be distinguished by a desire to give light a formative role in the performance process and space, rather than simply a decorative one.

Manner of working    

Which stories will be spotlighted out on the street? Which will remain in the shadows? Light gives form not only to what we see, but also to how we see it. Light shapes our relation with the surrounding space and the people in it. It influences our connection with the public environment and how we feel and behave. The ability of light to attract attention and create a sense of drama is used increasingly to tell stories. But is lighting design in public spaces aimed at someone in particular?

Light dictates what we see but also what we don’t see. What about those people kept in the dark and excluded? I want to investigate how lighting design functions in public space and how light can cause different relations to originate between people and their surroundings. I want to map how people relate to lighting design in the public environment.


 

Korte impressie PQ-plan

Vinny Jones gaat vanuit de stelling dat je met licht theater van het dagelijks leven kunt maken en gaat op zoek naar ‘lichtverhalen’ in de stad. Voor wie is het licht in de openbare ruimte ontworpen? Wie en wat worden uitgelicht en wie en wat blijven onderbelicht? Zij neemt haar publiek mee de stad in langs voorbeelden van gevonden theater.

Biografie

Van oorsprong een performance kunstenaar, kwam Vinny in 2002 voor het eerst in aanraking met lichtontwerp via Het Veem Theater, een productiehuis voor hedendaagse Nederlandse mime. De multidisciplinaire en collectieve aard van mime beïnvloedde Vinny’s aanpak bij het ontwerpen; zij gebruikt licht op een esthetische en dramaturgische manier. Ook de zes jaar die ze bij het Nederlandse theater collectief Dogtroep werkte beïnvloede haar; ze doet ervaring op met grootschalig, op beelden gebaseerd locatietheater. In 2008 ontving Vinny subsidie van het Nederlandse Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst om een tweejarig onderzoek en ontwikkelingsplan bij het Instituut voor Lichtontwerpen te realiseren. Zij is in 2013 cum laude afgestudeerd aan MFA Scenografie van Frank Mohr International Masters.

Vinny heeft ervaring met uiteenlopende genres; van installaties en experimentele performances tot grote, locatiegebonden werken en producties voor het Nederlands en Tsjechisch Nationaal Theater. Haar werk onderscheidt zich door de ambitie licht een bepalende rol te geven in het productieproces en de vormgeving van de ruimte en niet louter als decoratief element te gebruiken.

Werkwijze 

Welke verhalen uit de openbare ruimte krijgen de spotlight en welke vallen weg in de schaduw? Licht geeft vorm, niet alleen aan wat we zien, maar ook aan hoe we het zien. Licht vormt onze relaties met de ruimte en de mensen om ons heen. Het beïnvloedt onze betrokkenheid met de publieke ruimte en hoe we ons voelen en gedragen. Het vermogen van licht om aandacht te trekken en een gevoel van drama te creëren wordt steeds meer gebruikt om verhalen te communiceren. Maar mijn vraag is voor wie is het licht in de openbare ruimte ontworpen?

Licht bepaalt wat we zien, maar ook wat we niet zien. Hoe zit het met de mensen die onzichtbaar worden gemaakt of uitgesloten? Ik wil kijken naar licht dat is ontworpen voor en door de openbare ruimte en hoe het licht verschillende relaties laat ontstaan tussen mensen onderling en ook tussen de mensen en de ruimte. Ik wil in kaart brengen hoe mensen omgaan met het lichtontwerp in de openbare ruimte.

Website

www.vinnyjones.com

Leave a Reply