To withdraw gracefully

[datum: 17 november]

Op 17 november organiseerde P-S een tijd voor ruimte met Benjamin Verdonck. Xxx reflecteert. 

‘To withdraw gracefully’: een van de laatste zinnen in Benjamin Verdoncks notallwhowanderarelost en ook terugkerend thema in het gesprek van vandaag. Hij kan het zelf mooier zeggen maar bij benadering gaat het om het bewustzijn en de keuze dat je als kunstenaar een positie kan kiezen van ‘kritisch bevragen vanaf de zijlijn’ of, en dat is Verdoncks keuze, werk maken vanuit het besef dat je altijd deel uitmaakt van dat wat je bevraagt. Je bent zelf het bos waar je in verdwaalt. En wat dan te doen, hoe het systeem te bevragen? Wellicht door te zoeken naar mogelijkheden van terugtrekken. Het gaat hier niet om wetmatigheden, maar om een zoeken. Dat zoeken kan besloten liggen in het maken van een voorstelling waarin je de tijd kan ervaren, waar ambacht, skills, beheersing van en voeling met het materiaal, of ‘techniciteit’ weer van belang zijn. Verdonck: ‘We hebben nauwelijks toegang meer tot techniciteit want we dealen de hele tijd met interfaces’- een gedenkwaardige uitspraak. 

Verder veel aandacht voor scenografische vragen over zwarte versus witte touwtjes, het tonen van de toneelconstructie, en de voordelen van de driehoek boven het vierkant. Voor makers vragen over waar te beginnen en hoe dan verder te gaan.
We spraken over het ‘statuut’ van een object. Het statuut van een roestige schroef bijvoorbeeld, opgeraapt uit de goot. De schroef krijgt een ander statuut wanneer het deel uitmaakt van een verzameling, bijvoorbeeld de verzameling van zaken die je vindt wanneer je een dwarsdoorsnede maakt van de straat. En de schroef krijgt weer een ander statuut wanneer het als onderdeel van de verzameling wordt opgehangen in een museum, waar het niet meer alleen een object uit een persoonlijke verzameling is, maar participeert in een werk over herinneringen. Voortdurende onderstroom in het gesprek: van reflectie naar actie, van de vraag naar hoe kunst niet alleen reflecteert op de wereld waarvan we zelf deel uitmaken, maar ze actief vormgeeft. Vormgeven is een handeling die vertrekt vanuit analyse, betrokkenheid, en vooral: veel ‘goesting’.

Leave a Reply