Skip to main content

Niet alleen interventionisten en cartografen maken deel uit van het team Between Realities, maar ook een groep reporters reist mee af naar Praag. Zij zullen al schrijvend en fotograferend vastleggen wat de verschillende scenografische ingrepen in de stad – letterlijk en figuurlijk – teweegbrengen. Dagelijks leveren zij hun waarnemingen en bevindingen af bij de curatoren die deze vervolgens een plaats geven in het totaal aan digitale en live input. Platform-Scenography werkt voor dit deel van Between Realities samen met Domein voor Kunstkritiek.

Door Sonja van der Valk

Tessel Schmidt heeft haar camera om te volgen wat de interventionisten en cartografen met hun acties veroorzaken. Ine Poppe, Elsbeth Ronner, Sonja van der Valk en Karin van de Wiel nemen hun laptop en fototoestel mee naar de plekken waar Nederlandse kunstenaars interveniëren en/of research doen. Het onderzoeken van wat dat werk in de openbare ruimte teweegbrengt is de belangrijkste taak van de reporters in Between Realities. Anders dan een cultuurjournalist gewend is kijken zij minder naar het werk zelf en veel meer naar wat de interventies veroorzaken, en wat de cartografen vinden op de plaatsen die zij op hun tochten door Praag aandoen.

De reporters brengen bij dat onderzoek een eigen expertise mee, die van kunstenaar, architect, filmer, fotograaf en – allemaal – kunstcriticus. Zij werken als een redactie, maar essentieel is ieders eigen creatieve denken en doen. Noem het cocreatie. Evenals de kunstenaars en de curatoren nemen de vijf reporters de uitdaging van het ongewisse aan. Want er valt veel uit te zoeken.

Domein voor Kunstkritiek ging daarom met graagte in op de uitnodiging van Platform-Scenography. De opdracht in Praag is tegelijk een onderzoek naar de activiteit van het waarnemen, het reflecteren en beoordelen zelf, in een context die zelden mogelijk is. In de aanwezigheid van de kunstenaars zelf en in een doorgaand gesprek met curatoren verwerft het Domein expertise over zowel het fenomeen scenografie als de reflectie daarop. Die het weer kan delen met andere geïnteresseerden.

Domein voor Kunstkritiek zet zich al ruim tien jaar in voor een kritiek van de toekomst. Het staat voor het herijken en verrijken van de onafhankelijk reflectie op kunst. Een samenleving kan niet zonder goede kunst en goede kunst niet zonder een publiek gesprek. Domein is de aanjager binnen de netwerken van media,  opleidingen en culturele instellingen die zich inzetten voor een betekenisvol en breed gevoerd gesprek over kunst. Het gaat te rade bij kunstenaars en biedt schrijvers de kans hun talenten te exploreren. Het werkterrein van het Domein omvat alle mogelijke kunstdisciplines waaronder de podiumkunsten, de beeldende kunst, film, architectuur, design, muziek en literatuur.
www.domeinvoorkunstkritiek.nl

Leave a Reply