Skip to main content

Sigrid Merx

Sigrid Merx (1975) is dramaturg en wetenschapper. Sinds 2002 is zij als universitair docent Theaterwetenschap verbonden aan de Universiteit Utrecht. In 2009 promoveerde Sigrid op onderzoek naar het gebruik van video in het theater in het werk van de Vlaamse theatermaker Guy Cassiers. Tegenwoordig richt zij zich in haar onderzoek vooral op theater dat zich buiten het theater beweegt. Zij is geïnteresseerd in performatieve interventies in de publieke ruimte en hoe zulke interventies vragen kunnen oproepen over publieke ruimte, over hoe wij ons tot die publieke ruimte verhouden en hoe wij ons in die publieke ruimte tot elkaar verhouden. Sigrid onderzoekt onder de noemer ‘dramaturgies of engagement’ verschillende vormen en strategieën van interventie, de onderliggende opvattingen over publieke ruimte die aan die vormen ten grondslag liggen en hun werking op het publiek. Zij vindt haar inspiratie onder andere in literatuur vanuit de sociale geografie, scenografie, architectuur en performance studies.

Website: Theatrestudies