Skip to main content

En toen zat studio 3 van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam ineens helemaal vol! Voor de eerste keer ontmoette het voltallige team van Between Realities elkaar.

Door Sigrid Merx

Wat zijn we met veel! Er was tijd en ruimte om kennis te maken, plannen uit te wisselen, de maquette van de expositieruimte en de website te bewonderen. Binnen de kortste keren gonsde het van de geanimeerde gesprekken en was het alsof iedereen elkaar al jaren kende. In de avond presenteerden we vol trots ons team en programma aan een divers publiek. In de foyer van Het Nieuwe Instituut gaven verschillende deelnemers een voorproefje van hun onderzoek in Praag.

De gedachtewisseling over scenografie tussen mensen met verschillende achtergronden en vanuit verschillende disciplines is precies een van de redenen waarom we ooit het Platform-Scenography zijn begonnen. Als de sfeer tijdens deze Meet and Greet ook maar enigszins een voorbode is van onze aanwezigheid in Praag gaat het helemaal goed komen.

In de avond presenteerden we vol trots ons team en programma aan een divers publiek. In de foyer van het Nieuwe Instituut gaven verschillende deelnemers een voorproefje van hun onderzoek in Praag. Artistiek directeur van het Platform, Anne Karin ten Bosch, heette iedereen welkom en deed een oproep om de ophaalbrug van de “schouwburcht” neer te laten. Haar welkomstwoord lees je elders in deze nieuwsbrief.

Caspar van Gemund verzorgde een crash-course cultuurgeschiedenis van Praag aan de hand van een clip van INXS. Vervolgens werden in de vorm van een tweetal minilezingen inhoudelijke thema’s aangestipt die straks tijdens ons onderzoek in Praag een belangrijke rol zullen gaan spelen. Architect Rick van der Linden liet zien hoe de vele historische gebouwen en monumenten van Praag steeds meer worden ingezet als het decor voor entertainment en vermaak en introduceerde het begrip ‘geënsceneerde authenticiteit’. Lichtontwerpster Vinny Jones sprak over de manier waarop licht – zon, schaduw, kunstlicht – niet alleen vorm kan geven aan de (kwaliteit van de) openbare ruimte, maar daarmee mede bepaalt wie en wat (on)zichtbaar is in die openbare ruimte. In Praag zal Vinny naar deze, wat zij noemt, lichtverhalen op zoek gaan en ze zichtbaar maken voor een publiek.

Nadat grafisch ontwerpduo WE-ARE-AMP de prachtige projectwebsite www.betweenrealities.nl had gepresenteerd – de plek waar ook thuisblijvers ons onderzoek op de voet kunnen volgen – eindigde de avond onder leiding van Ine Poppe met een gesprek met de zaal. Dat gesprek ging onder andere over de vraag hoe politiek een project als Between Realities, dat zich nadrukkelijk in de openbare ruimte manifesteert, al dan niet zou moeten zijn. Moet een dergelijk project zich niet veel nadrukkelijker verhouden tot urgente politieke vraagstukken, zo vroegen sommigen zich af. Iemand anders opperde dat in een onderzoek naar de openbare ruimte juist ook het theater zelf tot onderwerp van onderzoek zou moeten worden gemaakt. Wat vermag het theater vandaag de dag als vorm van openbare ruimte? Ook werd de vraag gesteld voor wie en hoe je eigenlijk zichtbaar bent als je op onverwachte momenten en onverwachte plaatsen in de stad opduikt met interventies? We nemen deze vragen mee naar Praag en hopen over een tijd het antwoord hierop te kunnen geven.

Foto´s: Tineke de Lange

Leave a Reply