Skip to main content

Voor het oktober/november nummer van Theatermaker werd het Platform door hoofdredacteur Simon van den Berg gevraagd om mee te denken over en een concrete bijdrage te leveren aan het themadossier over scenografie. Een uitnodiging waar we natuurlijk geen nee tegen konden zeggen. En nu allemaal massaal lezen dat nummer!

Het dossier opent met een statement van het Platform waarin we duidelijk maken wat we onder scenografisch denken en werken verstaan. En natuurlijk ontbreekt een kort verslag van ons prijswinnende project Between Realities van afgelopen zomer niet. Verder hebben wij er op aangedrongen dat scenografen in dit nummer zelf aan het woord komen over hun werk en vooral hun ontwerppraktijk. Je vindt in het dossier naast verschillende essays dan ook een aantal inspirerende gesprekken met onder andere Philippe Quesne, Carly Everaert, Joost van Wijmen en Hotel Modern (Herman Helle, Pauline Kalker en Arlène Hoornweg).

Wat ons betreft is dit weer een stap in de zoektocht van het Platform naar geschikte taal om het met elkaar te kunnen hebben over wat scenografie is, doet en teweeg brengt. Een zoektocht die we graag blijven voortzetten op onze website, in onze nieuwsbrief en op Facebook en tijdens de ontmoetingen die we organiseren.

Leave a Reply