Skip to main content

Wij zijn ervan overtuigd dat scenografen (alle ontwerpers in het theater) met hun blik en werkwijze iets bij te dragen hebben aan de wereld om ons heen. Een wereld die uit talloze realiteiten bestaat en waarin meer dan ooit gebruik wordt gemaakt van kwaliteiten en eigenschappen van het theater. Niet alleen creëren we een eigen imago op internet of (her)schrijven we ons levensverhaal, we kunnen kiezen uit een voortdurende stroom tijdelijke belevenissen, nieuwe ervaringen kopen of kiezen voor themavakanties. Hoe kijkt een scenograaf naar deze vormen van theater in het dagelijks leven en hoe kan hij met zijn ontwerpen hierop reageren? Niet in het theater, maar juist daarbuiten? Het uitgangspunt voor het plan Between Realities is dat ontwerpers vanuit het perspectief van vijf verschillende (ontwerp)strategieën – vechten, vluchten, schuilen, bemiddelen en onderdompelen – zowel verschillende locaties in het centrum van Praag verkennen als ter plekke in de openbare ruimte ingrijpen.

 

Leave a Reply