Skip to main content

Why Theatre?!, een samenwerking tussen Theaterwetenschap Utrecht en Het Huis Utrecht, gaat dit jaar verder als Why Theatre XL! Vier keer per jaar brengt Why Theatre XL een uitgebreid programma dat zich richt op actuele en relevante onderwerpen in hedendaags theater en performance en dat verbindingen legt tussen theorie en praktijk. De eerste Why Theatre XL! onderzoekt de rol van kijken en toeschouwen in de publieke ruimte en wordt georganiseerd door Platform-Scenography (P-S). De voertaal is Engels.

Datum: 29 september
Tijd: 16.30 – 19.00
Locatie: Het Huis (Utrecht)

Opvattingen over de rol en het handelen van de toeschouwer in theater en performance zijn de afgelopen decennia radicaal veranderd. Zowel theoretici als makers en ontwerpers stellen zich de vraag waar het spektakel zich eigenlijk afspeelt. In deze Why Theatre XL! onderzoekt P-S samen met het publiek ruimtes voor de toeschouwer buiten het theater. Publieke ruimtes worden ineens zichtbaar als scenografische ruimtes. Samen en ter plekke wordt onderzocht hoe we door deze ruimtes worden aangesproken en gepositioneerd en wordt ontrafeld hoe het kijken en ervaren wordt vormgegeven. 

Foto: Space #16/05/2016   Sanne Leufkens   www.365plus1spaces.weebly.com

Leave a Reply